dòng phay rãnh  T-slot

Thực đơn

Bán tốt nhất

40 Years dòng phay rãnh  T-slot | Indexable Milling Cutters Manufacturer | Y.T. / YT / YIH TROUN

Based in Taiwan, YIH TROUN ENTERPRISE CO., LTD., since 1977, is a dòng phay rãnh  T-slot | indexable cutting tool manufacturer that has over 4500 standard indexable cutters and 30 patented designs. Focusing on developing highly efficient Indexable Tools to reduce cost and reach maximum productivity.

Y.T. / YT / YIH TROUN is the only company in Taiwan to manufacture indexable shank holder together with unique core technology for carbide insert sintering and grinding. Precision slotting, slitting and cutting tools, including indexable saw blades, side and milling cutters and transformer dòng phay rãnh  T-slot cutters.

Y.T. has been focusing on developing indexable cutting tools to meet the challenges of machining industry to increase efficiency and reduce cost. Y.T. indexable tools have been developed to enhance the performance of the machine to help the manufacturer's production competitiveness. With easy to clean, heat resistance and high quality indexable high speed cutter and indexable taps, in addition to 40 years of experience, Y.T. / YT / YIH TROUN ensures each customer's demands are met.

dòng phay rãnh  T-slot

dòng phay rãnh  T-slot
dòng phay rãnh  T-slot

YT đã phát triển các máy cắt cho yêu cầu gia công nặng, gia công hiệu quả cao, gia công mặt sau và gia công song song dao cắt kép. Những máy cắt này được chế tạo đặc biệt để gia công phụ tùng ô tô trong đó yêu cầu gia công ở cả hai mặt của linh kiện. Nó cũng thích hợp nhất để gia công đáy của thành phần. Độ dày của dao cắt có thể cung cấp điều kiện gia công rất ổn định, cũng đòi hỏi các máy có mã lực lớn hơn.

Kết quả 1 - 2 của 2

Kết quả 1 - 2 của 2